Đề xuất bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở nhiều tầng, căn hộ chung cư

Đây là nội dung nổi bật được đề cập trong Dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ mà Chính phủ đang lấy ý kiến ​​người dân.

Theo đó, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở nhiều hộ gia đình, nhà chung cư; cụ thể, giá tính lệ phí trước bạ trong trường hợp này bao gồm cả giá trị đất được giao. Giá trị đất được giao được xác định bằng (1) giá đất nhân (2) hệ số phân bổ. Trong đó:

(1) Giá đất là giá ghi trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

(2) Hệ số phân bổ được xác định theo Nghị định 53/2011 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hiện nay, Nghị định 140/2016 / NĐ-CP không quy định vấn đề này, tại Thông tư 301/2016 / TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2019 / TT-BTC) đã có hướng dẫn. “Giá tính lệ phí trước bạ nhà chung cư đã bao gồm giá trị đất được giao. Hệ số giao đất tính lệ phí trước bạ nhà chung cư được áp dụng theo hệ số phân bổ của loại nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Vì vậy, nâng nội dung xác định lệ phí trước bạ nhà chung cư lên Nghị định để đảm bảo tính pháp lý; đồng thời giúp cơ quan thuế xác định chính xác, minh bạch lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ gia đình (hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn).

Nếu nội dung này được Chính phủ thông qua thì vấn đề xác định lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng, chung cư sẽ không còn ‘mập mờ’ nữa, mọi việc sẽ rõ ràng, tránh tình trạng xác định trước lệ phí. Hồ sơ không chính xác ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định này cũng đề cập đến giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất trong một số trường hợp đặc biệt khác. Như sau:

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước kể cả đất gắn liền là giá bán thực tế do người thuê nhà ở quyết định. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá thực tế hoặc giá trúng thầu ghi trên hóa đơn, chứng từ. theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản chấp thuận đấu giá và kết quả đấu thầu (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. .

Ghi chú: Trường hợp giá nhà, đất trong hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà hoặc đất là giá trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ở.

Nếu Dự thảo Nghị định này được Chính phủ thông qua sẽ thay thế Nghị định 140/2016 / NĐ-CP về lệ phí trước bạ và Nghị định 20/2019 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016 / NĐ-CP. .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *